సమాచార సహకారంతో ప్రజలలో భాధ్యతను పెంపొందించుదాం
Search
 
 
 
గ్రామ సహాయకులకు శిక్షణవడం
చిట్లంకుంట గ్రామానికి చెందిన వివిధ కులాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది విద్యావంతులైన, చురుకైన యువకులను గ్రామ సహాయకులుగా నియమించి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రామాల్లో సర్వేలు నిర్వహించడానికి అవసరమైన ప్రశ్నావళిని రూపొందించడం, విజయవంతంగా సర్వేలు పూర్తిచేయడం, కంప్యూటర్ ఆపరేషన్, కంప్యూటర్ లోనికి డేటా భద్రపరచడం, తదితర అంశాలపై యువకులకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
 
చిట్లంకుంటలో కుటుంబ వివరాల సేకరణ.
సర్వే వివరాల తయారీ, డేటాబేస్ పై శిక్షణ.
 
మ్యాప్ ఆధారంగా గ్రామస్ధుల ఇంటర్వ్యూ.
కంప్యూటర్ శిక్షణ, డేటా ఎంట్రీ, భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్ధకు సంబంధించిన వివరాలపై శిక్షణ.
 
Click here for Telugu Click here for English Click here for French